Meny

Sikkerhetsregler

Ved å følge disse enkle reglene, blir det både trygt og trivelig å være medlem på Gnist:

  • Medlemmet skal alltid registrere seg ved ankomst på treningssenteret
  • Medlemmet skal kunne legitimere seg dersom det blir spørsmål om det
  • Medlemmet skal gjøre seg kjent med rømningsveier på senteret
  • Barn har ikke adgang til treningsstudio eller saler før fylte 15 år, grunnet risiko for skade
  • Gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og rømningsvei på senteret. Henvend deg til personalet hvis spørsmål.

Se også våre Trivselsregler

Videoovervåkning

Senteret på Nadderud er ubemannet store deler av åpningstiden og er derfor videoovervåket for å unngå uønskede hendelser.

Doping

Gnist samarbeider med Antidoping Norge, for å holde sentrene frie for doping. Gnist sin definisjon av doping er bruk av prestasjonsfremmende midler, som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Gnist vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll, og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil Gnist kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Les mer om dette på rentsenter.no og antidoping.no 

Ved brudd på sikkerhets- og trivselsreglene har Gnist Trening og Helse rett til å vise bort medlemmet fra senteret/nekte medlemmet adgang i en periode eller si opp medlemskontrakten med umiddelbar virkning.