Meny

Endring av medlemskap

Frys 

Å fryse medlemskapet betyr å stoppe medlemskapet en periode. Alle medlemmer har mulighet for en måneds frys per kalenderår. Flexmedlemmer har ubegrenset frys, minste frysperiode er en måned.

Tidspunkt for start og stopp må oppgis i skjema under, eller ved å fylle ut papirskjema som fås i resepsjonen på Gnist.

Skjema må leveres inn før frysperioden starter. 

Fyll ut frysskjema


Oppsigelse

Oppsigelsestiden for medlemskap med avtalegiro er en måned, gjeldende fra den dagen vi mottar skjemaet. Medlemskapet kan ikke avsluttes før bindingstiden er utløpt.

Fyll ut oppsigelsesskjema