Meny

Kartlegging

Hva slags tiltak er riktige når bedriften skal settes fokus på helse og livsstil? Hvor er det mest å hente? Og hva er de ansate motiverte for?

Det finnes en rekke ulike aktiviteter bedriften kan tilby, innen temaer som spenner fra trening til stress og kosthold. Det er viktig med en god kartlegging for å kunne iverksette tiltakene som vil fungere best i akkurat din bedrift. Basert på en grundig samtale og eventuelt en spørreundersøkelse setter vi mål for tiltakene, og lager en plan for hva som skal gjennomføres.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva som kan være aktuelt for din bedrift.

Gratis kartlegging i din bedrift!

Vil du se på mulighetene for å sette i gang noe for dine ansatte relatert til trening trening, mat, stress og sunn livsstil? 

Vi har laget en spørreundersøkelse som kartlegger hvor det kan være et potensiale i din bedrift. Du kan nå få ta denne spørreundersøkelsen helt gratis og uforpliktende.

Fyll ut skjemaet under, så sender vi en link som du kan videresende til dine ansatte. Undersøkelsen tar 2-5 minutter. Når svarene er kommet inn sender vi deg en rapport på resultatene. Det er kun du som ansvarlig/leder som vil få tilsendt resultatene, og dette forplikter ikke til å iverksette noen tiltak.

Ved spørsmål om undersøkelsen kontakt leder for Gnist Bedrift Pernille Fische (pernille@gnistrende.no)

Fill out my online form.

Skreddersydd prosjekt for bedrift med 50 ansatte

I en kontorbedrift med ca. 50 ansatte lokalisert i Oslo har vi gjennomført et helse-livstilsprosjekt som har gått over flere år. Dette er et eksempel på hvordan en god kartlegging og tilpasning til bedriftens forutsetninger gir svært gode resultater.

Etter innledende samtaler med ledelsen, der vi blant annet diskuterte mål for prosjektet og hva som kunne være praktisk gjennomførbart, bestemte vi oss for å starte med en kartlegging av de ansattes ønsker og behov. Vi sendte ut en elektronisk spørreundersøkelse der formålet var å finne ut hva slags type helse-og livstilstiltak de ansatte så behov for, og hva de ville være motivert for å delta på. Det kan ofte være en utfordring at bedriften tilbyr aktiviteter som treffer kun noen få av de ansatte.

Basert på rapporter fra undersøkelsen bestemte vi oss for å sette opp fire ulike grupper; 

  • En gruppe som ønsket å spise sunnere
  • En gruppe som ønsket å komme i gang med trening
  • En gruppe som allerede trente regelmessig, men ønsket å ta det et steg videre
  • En gruppe som ønsket å jobbe med stressreduksjon

De ansatte valgte selv hvilken gruppe de ville melde seg på, noe som ga gode forutsetninger for motiverte deltakere og dertil effekt av tiltakene. 

Hver gruppe startet med en 2 timers workshop med en av våre eksperter, for å øke kunnskap, gi inspirasjon og sette mål for gruppen. Hver gruppe pekte ut en gruppeleder, som fikk et overordnet ansvar for å følge opp gruppens gjennomføringen. Gruppelederne fikk også en egen samling med vår ekspert, der tema var hvorda de kunne motivere og følge opp sin gruppe på en god måte. 

For å skape involvering og eierforhold til gruppens gjennomføring, valgte vi å la hver gruppe utforme sine egne mål, samt definere hvilke verktøy de ville bruke for å følge opp det de gjennomførte og opprettholde motivasjonen. Aktivitetene spente fra felleslunsj til deling av middagsoppskrifter i en egen facebookgruppe eller treningsdagbok på personalrommet. En gruppe hadde "gålunsjer", en annen mål om å være aktive nok til å komme seg til Roma, og tsressgruppa hadde korte stressmøter annenhver uke.  

Hver måned kontaktet vår ekspert gruppelederne for å evaluere hvordan gruppen fungerte, diskutere utfordringer og mulige løsninger. En skriftlig rapport ble sendt til bedriftens ledelse. 

Underveis var det til dels stor utvikling i hvordan gruppene jobbet, og alle fant en form som fungerte for den enkelte gruppe.

Vi evaluerte både innledende workshoper og gruppenes gjennomføring, for å gjøre tilpasninger til neste runde av prosjektet. Etter ca. 6 måneder hade vi en avslutning og evaluering, og startet deretter en ny runde med innledende workshops, der noen fortsatte i samme gruppe og andre meldte seg på en annen gruppe som de nå anså som mer relevant.