Meny

Trening og fysisk aktivitet

Trening for de ansatte i bedriften skaper fellesskap, overskudd og glede! Ansatte som er aktive og i god fysisk form har mindre sykefravær og bidrar positivt til bedriftens produktivitet. Å jobbe i en bedrift som investerer i sine ansatte oppleves som svært positivt og øker motivasjonen og samholdet. 

Det er viktig å sette i gang treningstilbud som passer i den enkelte bedrift. Vi har en rekke ulike produkter som kan egne seg, og tilpasser innholdet til hva som er målet med tiltakene og hva som er praktisk gjennomførbart. Under ser du noen eksempler. 

Vi kan gjennomføre trening og aktivitet i bedriftens lokaler, utendørs eller ved et av våre sentre i Bærum. Vi kan også lære opp ansatte i bedriften til å ta ansvaret for å lede trening eller aktivitet for sine kolleger (train the trainer). 

Trening i bedriften

Løpekurs for ansatte

Løping er i vinden som aldri før. Vi tilbyr ulike typer løpekurs for dem som allerede løper eller som vil komme i gang med løping.

Foredrag

Vi kan tilby en rekke ulike foredrag som skaper motivasjon og gir kunnskapen som skal til for å lykkes med treningen.

Fellestreninger

Sirkeltrening, løpegrupper, spinning, styrketrening - vi kan tilby en rekke ulike fellestreninger, som en enkelt happening eller med flere treninger over tid.

Pausegym/ energipauser

Små og smarte pauser i løpet av dagen reduserer stressnivået, forebygger muskelspenninger og øker produktivitet og trivsel.

Motiverende aktivitetskonkurranser

Vi har verktøy for å skape motiverende utfordringer for bedriftens ansatte.

Bedriftsmedlemskap ved vårt treningssenter

Er dere flere fra samme bedrift som ønsker å komme i gang med trening på treningssenter, så kan dere få en rabattert bedriftsavtale på medlemskap.