Meny

Bedrift

Er bedriften din pålagt å ha bedriftshelsetjeneste og trenger bistand til å innfri lovens krav? Har bedriften et ønske om å redusere sykefravær? Eller har du simpelthen et ønske om å være en attraktiv arbeidsgiver med fokus på helsefremmende tiltak og trivsel?

Gnist har bred kompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhet. Vi kan bidra til at de friske forblir friske, til at de sykmeldte kommer raskere tilbake i jobb og til å skape sunne og velfungerende arbeidsplasser. 

Godkjent Bedriftshelsetjeneste

Gnist er en offentlig godkjent leverandør av bedriftshelsetjeneste. Vårt hovedområde er forebyggende arbeid relatert til helse, miljø og sikkerhet – i samsvar med Arbeidsmiljølovens forskrifter.  

Gnist sitt styringssystem for kvalitet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015

Helsefremmende tiltak

Ikke alle bedrifter er lovpålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. De kan likevel ha et ønske om å ivareta sine ansatte på en helsefremmende måte. Vi kan bistå bedrifter med for eksempel arbeidsplassvurdering, forebygging av belastningslidelser, konflikthåndtering og lederutvikling.

Vi skreddersyr også helse- og livsstilsprogram for bedrifter, tilrettelegger for trening - på arbeidsplassen eller på Gnist, og tilbyr kurs og foredrag.