Meny

Trening fungerer best ved korsryggplager

3 år siden
av Andreas Lycke

Smerter i korsryggen er en svært vanlig plage som de fleste av oss har opplevd over kortere eller lengre periode. Over 80 % av oss har hatt minst en episode av akutte plager i nedre del av ryggen. Slike ryggplager er betydelig årsak til høyt sykefravær, og korsryggplager begrenser som regel vår daglige aktivitet merkbart.

Har man  opplevd en episode med smerter i korsryggen  er det høy sannsynlighet for å få nye plager i ryggen igjen innen et år (24-80%).

Heldigvis er det noen tiltak man kan gjøre for å bedre og forbygge etterfølgende korsryggplager. En nyere studie fra Steffensen et.al., 2016 viser at trening sammen med grundig pasientinformasjon er optimalt for å forbygge slike plager. I tillegg viste det seg at trening alene har en forebyggende effekt på sekundære plager i rygg. Oversiktsartikkelen så på andre tiltak som; undervisning alene, ortopediske såletilpasninger og støttebelte til korsrygg. Disse tiltakene viste seg å ha minimal effekt på korsryggplager.

Hva slags øvelser skal jeg gjøre? I studiene ble varierende treningsmetoder benyttet. Hovedsakelig inneholdt treningsprogrammene mage- ryggøvelser, uttøyningsøvelser og bevegelighetstrening av rygg. Det var også fokus på kondisjonstrening. Det ble presisert at det var en regelmessig frekvens på treningen og grundig opplæring i øvelsene.

Oppsummert viste det seg at det var redusert risiko for gjentagende korsryggplager, hvis man trener jevnlig med god kvalitet i øvelsene. Det er i tillegg viktig at man får kyndig hjelp av fysioterapeut til å lære hvordan man håndterer korsryggplagene.

Skrevet av Carina Wold, spesialist i idrettsfysioterapi 
carina@gnistrende.no