Meny

Nytt år - gjør opp status!

7 år siden
av andreas

Velkommen tilbake til et nytt år på Gnist, og i gnistbloggen!

Hvorvidt det er lurt å ha nyttårsforsetter kan man si mye om.

Uansett er det veldig naturlig i starten av et nytt år å gjøre opp litt status. Tenke gjennom hva du fikk ut av 2011. Hva du vil fortsette med i 2012. Og hva du eventuelt ønsker å gjøre bedre eller annerledes.

Da kan det være nyttig å løfte blikket litt fra å kun handle om trening og mat, til å se på hele tilværelsen, på hvordan du er fornøyd med livet på ulike områder. Dermed kan du også sette trening og mat inn i en større sammenheng.

Øvelsen under kalles "livshjulet" og er en øvelse som gjør deg mer bevisst på balansen i tilværelsen din. Den hjelper deg å se hvilke områder du faktisk er virkelig fornøyd med (og det å bli oppmerksom på det har faktisk en stor verdi i seg selv!) Og hvilke områder du må rette et ekstra fokus på i 2012. Du ser hvordan du prioriterer ulike sider ved tilværelsen opp mot hverandre. Og om dette er i tråd med hva du egentlig ønsker. I tillegg kan du bli bli enda litt bedre kjent med deg selv. Og det er aldri en ulempe grin

Øvelsen tar deg 15-30 minutter. Men kan gjøre at du får enda mer ut av livet fra nå av. Det er verdt å bruke noen minutter på. Du lever bare en gang; hvorfor ikke sørge for at livet ditt gir deg det du faktisk ønsker!?
Har du ikke tid akkurat nå, så tenk gjennom når du kan sette av tid senere i kveld, i morgen eller til helgen grin 1. Ta en utskrift av figuren, eller tegn den selv på et ark. 
 2. Sett så et tall fra 1-10 for de ulike sidene ved livet ditt - hvor tilfreds er du med de ulike områdene?Vurder både hva status er, og om du får brukt så mye tid på det som du ønsker. Er du i tvil om hva de ulike områdene betyr, se forklaringen litt lengre ned.
 3. Tegn så en strek mellom kryssene, slik at du ender opp med et hjul. Hvordan vil dette hjulet trille? Er det rundt, eller er det noen områder der du scorer mye lavere enn andre? Det er isåfall områder du bør ta litt ekstra tak i. 
 4. Der du scorer høyt; 7, 8,9 eller 10; Hva må du gjøre i 2012 for å holde scoren så høy? Hva er det du har gjort eller gjør per i dag som gjør at du scorer såpass høyt?
 5. Der du scorer 7 eller lavere, hva kan du gjøre i 2012 for å score høyere her? Hva skal til for å sette en høyere score? Må du prioritere mer tid til dette området? Er det noe du må starte med eller slutte med?  Gjøre mer eller mindre av? Hva er det egentlig som gjør at du scorer såpass lavt?
 6. Er det noen områder du bør prioritere å bruke mer tid på? Og andre du bør bruke mindre tid på?
Forsøk så å sette deg noen konkrete mål for hva du skal ta tak i de kommende ukene - hva skal du gjøre og når skal du gjøre det?

Hjelpespørsmål til de ulike områdene:
 • KARRIERE: Liker du jobben din? Hvorfor? Hvorfor ikke? Blir den jobben du gjør verdsatt? Får du mulighet til å utvikle deg? Jobbe med interessante arbeidsoppgaver? Går karrieren din i den retningen du ønsker? Jobber du så mye eller lite som du ønsker, har du balanse mellom jobb og fritid?
 • ØKONOMI: Har du en sunn økonomi? Tjener du de pengene du trenger? Har du råd til å gjøre det som er viktig for deg? Har du kontroll på utgifter? Har du økonomiske bekymringer? Er du trygg på økonomien din i fremtiden? 
 • VENNER OG FAMILIE: Hvem er din nærmeste familie og venner? Har du den kontakten du ønsker med disse? Er du fornøyd med forholdet ditt til de ulike menneskene? Får du brukt nok tid på de forholdene som er viktigst for deg?
 • PARTNER,KJÆRLIGHET:  Hvis du er i et kjærlighetsforhold, er du tilfreds med hvordan dette fungerer? Er du lykkelig i forholdet? Får du brukt nok tid på å investere i forholdet? Er du lykkeligere, like lykkelig eller mindre lykkelig enn du har vært tidligere? Dersom du IKKE er i et kjærlighetsforhold; hva føler du om dette?
 • FORM, KROPP, HELSE: Er du ved god helse? Har du helsemessige problemer eller bekymringer? Er du fornøyd med din fysiske form og din kropp/vekt? Trener du nok og på den måten du ønsker? Spiser du så sunt som du ønsker? Sover du nok? Har du noen konkrete mål relatert til vekt, form eller helse?
 • PERSONLIG UTVIKLING, UTDANNING: Hvilke kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter har du? Er du tilfreds med disse? Er det andre du jobber mot? Er du i rute ift å oppnå den kompetansen du ønsker? Bruker du den tiden du ønsker på å utvikle deg, personlig og/eller yrkesmessig? Er det noen områder du ønsker å forbedre deg på?
 • MORO OG AVKOBLING: Får du brukt den tiden du ønsker på hobbyer og fritidsinteresser? Hva er det du liker å holde på med? Hva synes du er moro, hva gir deg påfyll og gode opplevelser? Hva ville du brukt mer tid på hvis du hadde masse fritid? 
 • FYSISKE OMGIVELSER: Hvordan er du fornøyd med omgivelsene hjemme og på jobben? Har du en bolig du trives i? Er omgivelsene dine på jobben slik du ønsker? Har du den graden av orden og ryddighet som du trives med?