Meny

Priser

Hvis du ønsker å avbestille en time, må dette gjøres per telefon 24 virketimer før avtalt time. Mandagstimer må avbestilles innen kl. 16.00 fredagen før. Da har vi mulighet til å hjelpe andre. Senere avbestilte timer må betales.

Dersom ikke annet er avtalt med behandler betales det med kort på betalingsautomaten etter hver time. Ubetalte timer vil bli fakturert og det påløper et fakturagebyr på kr. 58,-.

1.konsultasjon/videre behandling

Spesialist/fysioterapeut med mastergrad i
idrettsfysioterapi/m
anuellterapi              
kr. 860,-/480,-

Fysioterapeut              
kr. 790,-/450,-

Akupunktør                  
kr. 860,-/480,-                 

Osteopat
kr. 880,-/495,-

Massør        
60 min: kr. 790,-
30 min: kr. 450,-

Coach
850,-

Tillegg
Ultralyd kr. 200,-
Bruk av tape kr. 50,-
Bruk av nåler kr. 30,-

Kunder som går til fysioterapeut med driftstilskudd hos kommunen betaler i henhold til gjeldende takster fra HELFO.